اسمبلی

اسمبلی پایه نگهدارنده عکس

جلسه نهم- پروژه اسمبلی پایه نگهدارنده عکس (قسمت 3)

ایجاد نقشه های فنی کارگاهی در پروژه های طراحی معمولا آخرین گام می باشد. در قسمت قبلی آموزش فرا گرفتید که برای پروژه نمونه، چگونه قطعاتی که در محیط پارت سالیدورک ساخته اید را در محیط اسمبلی وارد کرده و توسط قیدها آنها را مونتاژ کنید. پس از اینکه از صحت مونتاژ قطعات و سایر […]

جلسه نهم- پروژه اسمبلی پایه نگهدارنده عکس (قسمت 3) بیشتر بخوانید »

تبدیل اسمبلی به پارت در سالیدورک

تبدیل اسمبلی به پارت در سالیدورک

محیط اسمبلی در سالیدورک این امکان را فراهم میسازد تا قطعاتی که در محیط پارت طراحی و مدلسازی شده است را در محیط نرم افزار و بصورت مجازی مونتاژ کرده و از صحت مونتاژ قطعات اطمینان حاصل کنید. همچنین در محیط اسمبلی علاوه بر پارت می توان فایلهای اسمبلی دیگر را بصورت ساب اسمبلی وارد

تبدیل اسمبلی به پارت در سالیدورک بیشتر بخوانید »

اسمبلی پایه نگهدارنده عکس

جلسه هشتم – پروژه اسمبلی پایه نگهدارنده عکس (قسمت 2)

در قسمت اول آموزش این پروژه دیدید اسمبلی پایه نگهدارنده عکس از دو نوع قطعه تشکیل شده است و نحوه ساخت قطعه پایه نگهدارنده و ذخیره آن روی سیستم را آموختید. در این جلسه ادامه پروژه را مشاهده میکنید. گام دوم (ساخت میله نگهدارنده) مشخصات ابعادی این پارت را در شکل زیر مشاهده می کنید.

جلسه هشتم – پروژه اسمبلی پایه نگهدارنده عکس (قسمت 2) بیشتر بخوانید »

اسمبلی پایه نگهدارنده عکس

جلسه هفتم – پروژه اسمبلی پایه نگهدارنده عکس (قسمت 1)

تا به اینجا با مفهوم مدلسازی سه بعدی در سالیدورکس آشنا شده اید و در جلسه قبل نیز یک قطعه ساده را در محیط پارت سالیدورکس ساختید. بیشتر پروژه هایی که در آینده به شما ارجاع می شوند مجموعه های مونتاژی می باشند بدین مفهوم که محصول نهایی از مونتاژ تعدادی قطعه حاصل میشود. بنابراین

جلسه هفتم – پروژه اسمبلی پایه نگهدارنده عکس (قسمت 1) بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا