دوره مقدماتی سالیدورک SolidWorks

جلسه اول – مفاهیم اولیه در سالیدورک SolidWorks

 یادگیری SOLIDWORKS به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد، در این دوره کوتاه قصد داریم شما را در ...

جلسه دوم – آشنایی با محیط سالیدورک SolidWorks

برای شروع کار در نرم افزار ابتدا نیاز است محیط آنرا شناخته و با قسمتهای مختلف آن آشنا شوید. اگر با ...

جلسه سوم – فرایند مدلسازی در محیط پارت Part سالیدورک

تا به اینجا با محیط نرم افزار آشنا شده اید و اکنون وقت آن رسیده تا مدلسازی را شروع کنید. ولی قبل از ...