تمرین اسمبلی سالیدورک

تمرین اسمبلی سالیدورک شماره B7 – قسمت اول

همانطور که قبلا هم گفته شد از محیط اسمبلی سالیدورک برای مونتاژ قطعاتی که در محیط پارت ایجاد شده اند استفاده میشود. در واقع اکثر محصولات، از بیش از یک قطعه ساخته شده و برای حصول نتیجه می بایستی قطعات سرهم شوند تا محصول نهایی بدست آید. در این پروژه سالیدورک با مدلسازی قطعات محصول […]

تمرین اسمبلی سالیدورک شماره B7 – قسمت اول بیشتر بخوانید »

تمرین اسمبلی سالیدورک B-3

تمرین سالیدورک B-3 (تمرین اسمبلی سالیدورک)

در این تمرین اسمبلی سالیدورک با محیط اسمبلی آشنا خواهید شد. اکثر محصولات از تعدادی قطعه تشکیل میشوند که در مرحله مونتاژ با سر هم کردن آنها محصول نهایی بدست می آید و محیط اسمبلی سالیدورکس این امکان را در اختیار کاربران قرار میدهد تا با مونتاژ قطعات مدل شده در نرم افزار از صحت

تمرین سالیدورک B-3 (تمرین اسمبلی سالیدورک) بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا