جوشکاری در سالیدورک (Weldment)

جوشکاری در سالیدورک یا همان زبانه Weldments ، این امکان را فراهم میسازد تا بتوانید در محیط پارت، سازه هایی که از پروفیلهای مقطع ثابت ساخته شده اند را ایجاد کنید. اگرچه ساخت این سازه ها در محیط اسمبلی نیز امکان پذیر می باشد ولی در بسیاری از موارد گزینه weldment جایگزین بهتر و سریعتری […]

جوشکاری در سالیدورک (Weldment) بیشتر بخوانید »