تمرین شماره B-1

تمرین سالیدورکس B-1

در این تمرین یک مدل سه بعدی ساده را برای شما آماده کرده ایم که تنها با استفاده از فیچر های اکسترود و فیلت ایجاد می شود.


مراحل ساخت مدل سه بعدی قطعه در سالیدورکس

ابتدا مراحل ساخت این قطعه را بررسی می کنیم. انتخاب اولین فیچر در مدلسازی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و می بایستی با دقت و توجه به هدف طرح (Design Intent) صورت پذیرد.

در اینجا فیچر پایه را از اکسترود پروفیل اصلی مطابق شکل زیر ایجاد می کنیم.

دومین فیچر از اکسترود دایره 26 میلیمتر بدست می آید. دقت داشته باشید ارتفاع اکسترود در نقشه از سطح بالایی فیچر اول داده شده است.

فیچر سوم نیز مانند شکل زیر از اکسترود دایره هم اندازه با کمان اولیه بدست می آید.

سپس برای ایجاد برش از دستور اکسترود کات استفاده می شود تا دایره 16 میلیمتری برش سرتاسری لازم را ایجاد کند.

حال نوبت به ساخت قسمت زبانه می باشد که مجدد توسط دستور اکسترود صورت میپذیرد.

و فیچر برشی بعدی نیز با استفاده از پروفیل مشخص شده ایجاد می شود.

و در نهایت فیلتهای مشخص شده در نقشه را ایجاد خواهیم کرد.


شروع مدلسازی

ابتدا با استفاده از دستور New یک پارت جدید را ایجاد کنید.

روی صفحه Top Plane یک اسکچ جدید را شروع کنید. دقت داشته باشید برای اجرای دستور اسکچ می توانید آنرا از تولبار موضوعی که هنگام کلیک کردن روی صفحه Top ظاهر می شود انتخاب کنید.

با استفاده از دستور خط اسکچ مطابق شکل زیر را ایجاد کنید. لازم به توضیح است که دستور خط با فشردن دکمه A روی کیبرد به دستور کمان تبدیل می شود و بنابراین این اسکچ را می توانید تنها توسط دستور خط Line ایجاد کنید.

پس از رسم اسکچ با استفاده از ابزار Smart Dimension اندازه های لازم را تعریف کرده و سایر قیود را نیز مطابق شکل ایجاد کنید تا اسکچ بصورت کامل تعریف شود.

با استفاده از دستور Extrude این اسکچ را باندازه 7 میلیمتر اکسترود کنید.

همانطور که مشاهده میکنید فیچر اول ایجاد میشود. حال با انتخاب وجه فوقانی آن دستور اسکچ را از تولبار موضوعی انتخاب کنید تا روی این سطح یک اسکچ جدید ایجاد شود.

توسط دستور circle یک دایره به قطر 26 میلیمتر و هم مرکز با کمان اولین فیچر ایجاد کنید. قید اندازه را توسط دستور smart dimension ایجاد کنید.

این اسکچ را باندازه 19 میلیمتر اکسترود کنید.

مجدد روی وجه فوقانی فیچر اول یک اسکچ جدید را ایجاد کنید.

یک دایره را بصورت تقریبی رسم کنید.

از آنجاییکه میخواهیم این دایره هم اندازه و هم مرکز کمان فیچر اول باشد از قید Coradial استفاده می کنیم. با انتخاب هم زمان این دایره و لبه کمان فیچر اول، از تولبار ظاهر شده قید Make Coradial را انتخاب کنید.

همانطور که مشاهده می کنید این دایره بصورت کامل تعریف شده و منطبق با کمان می شود.

با استفاده از دستور extrude این دایره را اکسترود کنید. شرایط پایانی اکسترود طبق نقشه دیکته می کند که باید 7 میلیمتر پایین تر از سطح بالایی فیچر دوم باشد. بنابراین از لیست مطابق شکل offset from surface را انتخاب کرده و سپس وجه بالایی فیچر دوم را انتخاب کنید. میزان این فاصله باید 7 میلیمتر باشد. با وارد کردن این عدد روی ok کلیک کنید.

حال مطابق شکل وجه بالایی فیچر دوم را انتخاب کرده و با استفاده از تولبار موضوعی یک اسکچ جدید را روی آن شروع کنید.

یک دایره هم مرکز با سایر دایره ها و به قطر 16 میلیمتر رسم کنید.

حال با استفاده از دستور Cut Extude این دایره بعنوان ابزار برش استفاده کنید. دقت داشته باشید از لیست شرایط پایانی Through all را انتخاب کنید تا برش سرتاسری انجام پذیرد.

برای ایجاد فیچر بعدی یک اسکچ جدید را روی وجه فوقانی فیچر اول ایجاد کنید.

با استفاده از دستور Rectangle یک مستطیل با انتخاب دوگوشه ایجاد کرده و قیدها را مطابق شکل زیر تعریف کنید.

حال با استفاده از دستور Extrude این مستطیل را باندازه 30 میلیمتر اکسترود کنید.

حال روی وجه مطابق شکل زیر یک اسکچ جدید شروع کنید.

توسط دستور خط اسکچی مطابق شکل زیر رسم کرده و قیدها را تعریف کنید. لازم به یادآوری است که دستور خط توسط دکمه A روی کیبرد به دستور کمان Arc تبدیل می شود و بنابراین رسم این اسکچ تنها توسط دستور Line امکانپذیر است.

همچنین برای اندازه گذاری از بخش فوقانی کمان تا خط، پس از انتخاب خط هنگام انتخاب کمان می بایستی دکمه shift روی کیبرد را نگهدارید تا اندازه از قسمت بالایی کمان ایجاد شود. (در غیر اینصورت اندازه از مرکز کمان ایجاد می شود)

با استفاده از دستور کات اکسترود برش لازم توسط این اسکچ را ایجاد کنید. در شرایط پایانی برش گزینه Up to next را انتخاب کنید.

مدل قطعه تقریبا کامل بوده و تنها لازم است لبه های قطعه مطابق نقشه گرد شوند. دستور fillet را اجرا کرده و مطابق شکل لبه قطعه را انتخاب کنید. مقدار فیلت را 8 میلیمتر قرار داده و روی ok کلیک کنید.

با اجرای مجدد دستور فیلت لبه قطعه را مطابق شکل زیر انتخاب کرده و مقدار 4 میلیمتر را برای شعاع فیلت وارد کنید.

و در نهایت با اجرای مجدد این دستور لبه قطعه مطابق شکل زیر را انتخاب کرده و مقدار فیلت را 3 میلیمتر وارد کنید.

همانطور که مشاهده میکنید قطعه کامل می شود.

تا به اینجا روش ساخت این مدل سه بعدی را در محیط سالیدورکس آموختید. اما لازم است است بدانید برای مدلسازی در سالیدورک همیشه بیش از یک روش وجود دارد. بعنوان مثال در ساخت این مدل سه بعدی می توانید از امکان انتخاب نواحی بسته (Countour Selection) دستور اکسترود استفاده کرده و تنها از یک اسکچ برای ساخت چند فیچر استفاده کنید. در فیلم آموزشی که برای شما آماده کرده ایم روش دیگری از ساخت این مدل سه بعدی را مشاهده می کتید.


مطالب بیشتر

بکاپ گیری اتوماتیک در سالیدورک

بکاپ گیری یا همان تهیه نسخه پشتیبان در سالیدورک زمانی بکار شما می آید که به نسخه های قدیمی تر یک…

تحلیل حرکت مکانیزم در سالیدورک موشن

افزونه تحلیل حرکت (موشن استادی)، بالاترین سطح تحلیل حرکت مکانیزم در سالیدورک می باشد. این افزونه که…

یکپارچه سازی فرایند طراحی تا ساخت با سالیدورک

در یک دهه گذشته فن‌آوری‌های مدلسازی سه بعدی توسط رایانه، کلید بهینه‌سازی کل فرآیند طراحی تا ساخت را…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا