تمرین اسمبلی سالیدورک شماره B7 – قسمت اول

همانطور که قبلا هم گفته شد از محیط اسمبلی سالیدورک برای مونتاژ قطعاتی که در محیط پارت ایجاد شده اند استفاده میشود. در واقع اکثر محصولات، از بیش از یک قطعه ساخته شده و برای حصول نتیجه می بایستی قطعات سرهم شوند تا محصول نهایی بدست آید. در این پروژه سالیدورک با مدلسازی قطعات محصول […]

تمرین اسمبلی سالیدورک شماره B7 – قسمت اول بیشتر بخوانید »