ایجاد گوشه در سازه های جوشکاری

یکی از امکانات سالیدورک ساخت سازه های جوشکاری شده در محیط Weldment میباشد. اگرچه امکان ساخت این سازه ها در محیط اسمبلی نیز موجود است، محیط Weldment امکانات آسانتری را در محیط پارت برای طراحی اینگونه سازه ها در اختیار شما می گذارد. در این بخش خواهید آموخت چگونه تریم لازم در گوشه ها را ایجاد کنید.


در هنگام ساخت سازه در محیط Weldment اگر بیش از یک گروه داشته باشید برش در محلهای تقاطع بطور پیش فرض بر حسب ترتیب انتخاب گروه تعیین می شود. ( شکل زیر)

در صورتیکه این برش قابل قبول نباشد تنها لازم است روی نقطه محل تقاطع کلیک کنید تا شکل زیر را ببینید.

در پنجره Corner treatment می توانید با تعیین Trim Order مشخص کنید کدام گروه در برش اولویت دارد. در صورتیکه این اعداد یکی باشد هر دو گروه از یک اولویت برش برخوردار هستند.

همچنین در این پنجره می توان فضای خالی بین قطعات برای جوشکاری را تعریف کرد.

بازگشت به خانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.