مهندسی معکوس از اسکن سه بعدی تا مدلسازی

مهندسی معکوس از اسکن سه بعدی تا مدل CAD سه بعدی

مهندسی معکوس به مفهوم بازسازی یک قطعه، سیستم و یا یک نرم افزار با داشتن یک نمونه از آن و توسط استنباط از طرق مختلف می باشد. در واقع این عبارت بیانگر تجزیه یک سیستم به منظور بازسازی مجدد آن با هدف کپی و یا بهبود آن است. در فضای مدلسازی سه بعدی منظور از […]

مهندسی معکوس از اسکن سه بعدی تا مدل CAD سه بعدی بیشتر بخوانید »