فیچرها در سالیدورکس

جلسه پنجم – فیچرها Features درمحیط پارت Part سالیدورکس

در جلسه قبل با ایجاد ترسیمهای دو بعدی Sketch در سالیدورکس آشنا شدید. اکنون وقت آن رسیده است تا به قسمت سه بعدی مدلسازی سالیدورکس که فیچر ها می باشند بپردازیم. فیچرها بلوکهای سازنده یک مدل سه بعدی در سالیدورک می باشند. این تعریف بیانگر اهمیت آشنایی کامل با انواع فیچرها و عملکرد آنها برای …

جلسه پنجم – فیچرها Features درمحیط پارت Part سالیدورکس ادامه »