تغییر رنگ قطعه در سالیدورک

تغییر رنگ قطعه در سالیدورک

هنگامیکه نرم افزار سالیدورک را برای اولین بار نصب میکنید، خاکستری بعنوان رنگ قطعه بصورت پیش فرض تنظیم شده و تمامی پارتهایی که در محیط پارت میسازید با همین رنگ ظاهر می شوند. خوشبختانه سالیدورک امکانات وسیعی را برای تغییر رنگ و ظاهر قطعه در اختیار شما قرار میدهد که می توانید بدین ترتیب رنگ […]

تغییر رنگ قطعه در سالیدورک بیشتر بخوانید »