تمرین سالیدورکس،سطحسازی، surface

تمرین سالیدورک b9 اسکچ

تمرین سالیدورک B-9 (آموزش اسکچ سالیدورک)

قبلا در مقاله “اهمیت قیدگذاری اسکچ ها در سالیدورک” به ضرورت تعریف درست اسکچها با استفاده از قیدهای هندسی و ابعادی پرداخته شده است. اسکچها یا همان ترسیمهای دو بعدی بعنوان سنگ بنای مدلهای سه بعدی در سالیدورک بوده و تعریف درست آنها در حین مدلسازی با توجه به هدف طرح (Design Intent) از اهمیت […]

تمرین سالیدورک B-9 (آموزش اسکچ سالیدورک) بیشتر بخوانید »

تمرین سالیدورک c7

تمرین سالیدورک C-7 (آموزش محیط surface سالیدورک)

قبلا در مقاله “سطوح پیچیده (Surface)” به بررسی ابزارهای بخش سطحسازی یا همان سورفیس در سالیدورکس پرداخته ایم. از اهمیت آشنایی با ابزارهای بخش سطوح در سالیدورک برای مدلسازی هر چه بگوییم کم است. با دانش سطحسازی شما میتوانید مدلهای سه بعدی پیچیده را براحتی ایجاد کنید. در این تمرین یک مدل نسبتا ساده را

تمرین سالیدورک C-7 (آموزش محیط surface سالیدورک) بیشتر بخوانید »

تمرین سالیدورک - سطحسازی

تمرین سالیدورک C-6 (استفاده از سطوح در مدلسازی)

قبلا در مقاله “سطوح پیچیده (Surface)” به بررسی ابزارهای بخش سطحسازی یا همان سورفیس در سالیدورکس پرداخته ایم. از اهمیت آشنایی با ابزارهای بخش سطوح در سالیدورک برای مدلسازی هر چه بگوییم کم است. با دانش سطحسازی شما میتوانید مدلهای سه بعدی پیچیده را براحتی ایجاد کنید. در این تمرین یک مدل نسبتا ساده را

تمرین سالیدورک C-6 (استفاده از سطوح در مدلسازی) بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا