قید Slot در اسمبلی SolidWorks

قید اسلات (Slot Mate) از جمله قیدهای مکانیکال در سالیدورکز می باشد که توسط آن میتوانید حرکت در اسلات را شبیه سازی کنید. در فیلم آموزشی که برای شما قرار داده ایم با یک مثال به چگونگی استفاده از این قید پی خواهید برد.


همانطور که می دانید در محیط اسمبلی سالیدورکز و پس از وارد کردن تمامی اجزای مرتبط با یک مکانیزم با استفاده از قیدها (Mate) می توانید حرکت مکانیزم را تعریف کنید.

قیدهای استاندارد (Standard Mates) به شما امکان ایجاد قیدهای ساده مانند هم مرکزی، موازی، مماس و … را میدهند.

برای ایجاد قیدهای پیچیده تر مانند چرخ دنده، لولا، پیچ و مشابه آنها  می بایستی از قیدهای مکانیکال (Mechanical Mates) استفاده کنید. همچنین برای تحلیل مکانیزم در محیط موشن Motion نیز قیدهای تعریف شده باید از نوع مکانیکال باشند تا در حین تحلیل درجه آزادی واقعی مکانیزم با درجه آزادی محاسبه شده یکسان بوده و نتایج تحلیل بدرستی محاسبه شوند.

در فیلم آموزش قیدهای مکانیکال شما با قیدهای زیر آشنا خواهید شد.

قید چرخدنده Gear Mate (5:30 دقیقه)

توسط این قید می توانید بین هر دو قطعه دوار قید چرخدنده با نسبت تبدیل مشخص را ایجاد کنید. مثالی که در اینجا بررسی می شود مجموعه ای از چرخدنده های سیاره ای می باشد.

قید Rack and Pinion (5:30 دقیقه)

با استفاده از این نوع چرخدنده می توان حرکت دوار را به حرکت خطی تبدیل کرد. در اسمبلی سالیدورکز امکان تعریف این نوع قید وجود دارد.

قید بادامک Cam Mate (3:20 دقیقه)

بادامک ها در مکانیزمها امکان ایجاد حرکتهای پیچیده توسط پروفیلهای مختلف را فراهم می سازند. در سالیدورکز نیز با تعریف این نوع قید در اسمبلی می توان خروجی حرکت را بررسی کرده و در صورت نیاز شکل بادامک را تغییر داد.

قید Universal Joint (2:20 دقیقه)

این قید برای انتقال حرکت بین دو شفت غیر هم محور بکار می رود.

قید لولا Hinge (2:45 دقیقه)

با استفاده از این قید می توانید بین قطعات لولا ایجاد کنید.

قید پیچ Screw (2:45 دقیقه)

این قید برای شبیه سازی حرکت پیچ و مهره بکار برده می شود. با استفاده از این قید حرکت دورانی یک استوانه را می توانید به حرکت خطی تبدیل کنید.

تعریف قرقره و تسمه Pully and Belt (6:24 دقیقه)

با استفاده از این امکان در سالیدورکز می توانید بین قطعات دوار متعدد حرکت انتقالی توسط تسمه را شبیه سازی کرده و حتی طول تسمه مورد نیاز را بدست آورید.

برای تهیه این فیلم آموزشی لطفا روی این لینک کلیک کنید.

 

بازگشت به خانه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.