مطالعه طرح (Design Study) در شبیه ساز (Simulation) سالیدورکز

یکی از امکانات سالیدورکز بخش شبیه ساز (Simulation) می باشد که امکان تحلیل های مختلفی را به کاربر می دهد ولی چیزی که در این بخش یک شاهکار بحساب می آید امکان بهینه سازی محصول تنها با مشخص کردن متغیرهای طراحی می باشد که در بخش مطالعه طرح (Design Study) به آن دسترسی دارید. در این بخش به بررسی این قابلیت می پردازیم.


یک تیر یک سر گیردار را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. می خواهیم با اعمال نیرو پراکندگی تنش را بدست آوریم.

با استفاده از بخش تحلیل استاتیک در Simulation اینکار براحتی انجام می پذیرد.

حال مسئله این است که می خواهیم وزن قطعه را کاهش دهیم بشرط آنکه میزان ماکزیمم تنش از 300MPa و میزان ماکزیمم جابجایی از 0.2mm بشتر نشود. برای اینکار می توانیم از Design Study استفاده کنیم. ابتدا لازم است پارامترهای طراحی را که قرار است در جهت هدف خاصی تغییر کنند را مشخص کنیم. این پارامترها می توانند جنس قطعه، ابعاد آن و یا متغیرهای تعریف شده باشند.

در این مثال سه بعد مشخص شده در شکل را بعنوان پارامتر انتخاب می کنیم.

حال مقادیر حدی مدنظر و همچنین هدف بهینه سازی را توسط سنسور تعریف می کنیم.

در شکل زیر سنسورها را می بینید.

و در مرحله آخر با ایجاد یک Design Study جدید متغیرها و قیدها بهمراه بازه موردنظر را وارد می کنیم.

با اجرای برنامه سالیدورکس سناریوهای مختلف طرح را در بازه مشخص شده اجرا کرده و در نهایت مقدار بهینه طراحی را اعلام می کند.

در هر سناریو در صورتیکه یک یا چند قید از محدوده مشخص شده خارج شوند آن ستون برنگ قرمز در می آید. بعنوان مثال در این تمرین هرجا مقدار ماکزیمم تنش از 300MPa و یا مقدار ماکزیمم جابجایی از 0.2mm بیشتر شده است آن ستون برنگ قرمز در می آید.

بخش Design Study در سالیدورکز از قابلیتهای جالب این نرم افزار می باشد که می تواند در فرایند طراحی محصول و بهینه سازی آن صرفه جویی قابل توجهی در زمان داشته باشد.

بازگشت به خانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.